­­

Універсальна Клініка Юнікам
  • +38-095-03-03-03-4, +38-097-03-03-03-4
  • Україна, м. Суми, пр-т Михайла Лушпи, 54, 40034
  • ТОВ "Український північно-східний інститут прикладної та клінічної медицини"
суРДОЛОГІЯ
 

Сурдолог – це лікар, який здатен виявити проблеми порушення слуху, вилікувати їх, підбирає та індивідуально налаштовує слухові апарати. Лікар-сурдолог, в свою чергу, є отоларингологом (ЛОР-ом), але з більш широкою спеціалізацією в сфері патології вуха.

Види та етапи діагностики слуха для дорослих та дітей

ЛОР-огляд. При проведенні ЛОР-огляду в Клініці Юнікам використовуються сучасні отоскопи, а також, відеоотоскопи, які дозволяють побачити найменші зміни у стані досліджуваних органів.

Тональна порогова та надпорогова аудіометрія

Тональна порогова аудіометрія - визначення слухової чуттєвості на звуки різної частоти. В спеціальній звукозаглушеній камері, на частотах від 125 до 8000 Гц, визначається мінімальна інтенсивність звука, яка викликає слухове відчуття. Визначення проводиться задопомогою цифрового аудіометра АD-226 фірми "Interacoustics" (Дания). Надпорогова аудіометрія проводиться для більш глубокого та точного визначення стану слухового аналізатора. Має велике значення для правильного вибору та налаштування слухових апаратів.

Об’ективна імпедансна аудіометрія (імпеданометрія)

При проведенні звичайного ЛОР-огляду лікар може побачити тільки стан наружного слухового проходу та барабанної перетинки. Об’ективна імпедансна аудіометрія - метод дослідження, який дозволяє задопомогою Імпедансометра AT 235h фірми "Interacoustics" (Данія), "зазирнути крізь" барабанну перетинку та визначити, в якому стані знаходиться порожнина середнього вуха.

Об’єктивна аудіометрія по отоакустичній емісії (ОАЕ).

Метод базується на реєстрації дуже слабих звукових коливань, які виппромінюють неушкоджені волоскові клітини внутрішнього вуха у відповідь на акустичні стимули. Використовується для об’ктивної оцінки слухової функції у дорослих та дітей, а також для скрінінга новонароджених.

Об’єктивна аудіометрія по слуховим викликаним потенціалам (КСВП)

Задопомогою цього метода дослідження можливо відстежити стан структур слухового аналізатору на всій його протяжності, начинаючи від равлика та до слухової кори головного мозку. Паціенту надаються звукові стимули та одночасно реєструється електроенцефалограма. Спеціальна комп’ютерна обробка записаної електроенцефалограми дозволяє виокремити відповіді окремих структур слухового шляху та оцінити їх функцію.

Сліхопротезування є наступним етапом після діагностики слуху та виявлення ступеню його зниження.

Клініка Юнікам в партнерстві з Центром слухової реабілітації "Аврора" надає весь спектр послуг по слухопротезуванню:

§ Підбір слухових апаратів Oticon

§ Налаштування слухових апаратів Oticon

§ Виготовлення індивідуальних вушних вкладок

§ Установка слухових апаратів

§ Адаптація до слухових апаратів

§ Консультації щодо правильного використання слухових апаратів

§ Навчання правилам догляду за слуховими апаратами

§ Точне налаштування слухових апаратів у відповідності з індивідуальними потребами та стилем життя.

Виготовлення індивідуальних вушних вкладок до слухових апаратів

Виготовлення індивідуальних вушних вкладок до слухових апаратів складається з трьох етапів. Спочатку виконується зліпок зовнішнього слухового проходу з двокомпонентного еластичного матеріалу. Потім лікар визначає матеріал, з якого буде виготовлено вкладку. В лабораторії за зліпком виготовляється вкладка. Існує багато комбінацій матеріалів, видів та форм вкладок. Який тип вкладки має бути виготовлений, визначає лікар задопомогою спеціальної комп’ютерної програми підбору та налаштування слухових апаратів Genie.

Для слухових апаратів системи RITE, яка підтримує технологію "відкритого вуха" - Delta, Dual, Intiga також можуть бути виготовлені індивідуально вкладки типу MicroMould або PowerMould.

Більш детально з повним спектром слухових апаратів фірми Oticon та додаткового приладдя для них, ви можете ознайомитись на сайті нашого партнера – центру слухової реабілітації «Аврора» https://aurora.ua/ який був першим та наразі є лідером в наданні послуг по слуховій реабілітації в Україні. В свою чергу, Центра слухової реабілітації «аврора» є єдиним уповноваженим представником визнаного світового лідера у виробництві слухових апаратів та імплантів фірми «Отікон», Данія.